transp

YKB GRUNDUTBILDNING

Att utföra transporter med lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet och därför behövs utbildning.

För dig som har tagit ditt körkort efter 10september 2009 eller ska ta ett lastbilskörkort måste du även genomgått en YKB grundutbildning.

För dig som är 21år eller äldre så måste du gå en grundutbildning på 140 timmar. Är du däremot yngre än 21år måste du gå en grundutbildning på 280 timmar innan du får lov att ta ett lastbilskörkort.

Den 140 timmars utbildning ska omfatta minst 10 timmars körträning och den 280 timmars utbildning ska omfatta minst 20 timmars körträning.

Efter avslutad utbildning ska ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket genomgåtts för att få sitt YKB intyg som sedan varar i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya beviset

Har du genomfört en grundutbildning (140 eller 280 timmars) för ett C-kort och vill ta ett D-kort så räcker det med en grundutbildning på 35 timmar eller 70 timmar beroende på ålder.

Intresseanmälan YKB Grundutbildning
Företag
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnr
Ort
E-post
Mobilnummer
Skicka

C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se