transp

YKB FORTBILDNING

Alla förare som omfattas av ”hävdvunna rättigheter” ska gå YKB Fortbildning som omfattar 35 timmar. Utbildningen är uppdelad på fem delkurser och kan läsas i vilken ordning som helst:

Delkurs 1: Miljökörning – 7timmar

Delkurs 2: Persontransporter/Godstransporter – 7timmar

Delkurs 3: Lagar & regler – 7timmar

Delkurs 4: Ergonomi & hälsa – 7timmar

Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus – 7timmar

Syftet med utbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaper som behövs för att utöva yrket för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

För varje delkurs utfärdas ett intyg och efter att ha genomgått alla fem delkurserna erhåller man ett yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.





Företag
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnr
Ort
E-post
Mobilnummer
Skicka

C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se