transp

Truckutbildning enligt TLP10 A+B

Teori A+B

Man ha teorilektion på en fredag mellan kl.08:00-ca.11:30 för lärare. Man får sedan ett internet baserat program att arbeta hemma med och detta beräknas ta 6-8h. Man har sedan en avslutande teorilektion samt ett teoretiskt prov fredagen efter mellan kl.08:00-ca.11:30.

Praktisk körning A+B

Vid teorikursen kommer man överens med läraren om en dag då man ska göra den praktiska körningen.

Truckutbildning C

Teori C

Teori kursen är på ca. 3h och innan kursdagen ska man ha läst igenom ett antal sidor samt gjort några övningsuppgifter.

Praktisk körning C

Vid teorikursen kommer man överens med läraren om en dag för den praktiska körningen.


Företag
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnr
Ort
E-post
Mobilnummer
Skicka

C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se