transp

ADR UTBILDNING

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka återgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Förare som transporterar farligt gods på väg över vissa mängder måste gå en förarutbildning och inneha giltigt ADR intyg. Intyget får du genom att gå en ADR kurs och ha ett godkänt resultat på provet som ska genomföras efter kursen. Till och med den 1 mars 2019 avläggs provet för kursläraren i papperform men därefter ska provet avläggas hos Trafikverket på dator efter avslutad kurs.

Alla som ska gå ADR förarutbildning måste börja med att gå en grundkurs som behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen. Grundkursen är på två heldagar och innan kursen ska man ha genomfört et e-Learning program på datorn som beräknas ta 8 timmar.

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

 • Explosiva ämnen och föremål i klass 1 – Klass 1 (en dags utbildning)
 • Radioaktiva ämnen i klass 7 - Klass 7 (en dags utbildning)
 • Farligt gods i fasta tankar – Tank (två dagar utbildning)

   

  ADR intyget är giltigt i fem år och för att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighetstid löper ut. Om giltighetstiden löper ut måste man gå grundutbildningen på nytt.

  Förutom att föraren ska ha en utbildning ska även all personal som är delaktig i transport av farligt gods ha utbildning för de uppgifter de utför, så kallad 1.3-utbildning.

  Detta utbildningskrav gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

  1.3 utbildningen består av tre delar:

 • en allmän del som innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods
 • en funktionsspecifik del som innehåller en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods inom personalens specifika ansvar och arbetsuppgifter
 • en säkerhets del som syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra
 •  

  Intresseanmälan ADR
  Företag
  Förnamn
  Efternamn
  Personnummer
  Adress
  Postnr
  Ort
  E-post
  Mobilnummer
  Skicka

  C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se