transp
IMAGES


ADR utbildning

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltligt ADR intyg som visar att föraren genomgått förarutbildning med godkänt resultat. Detta intyg ska förnyas vart femte år. Vi har nytt kursupplägg för 2017.

ADR grundutbildning styckegods

Man får ett internet baserat program att arbeta med hemma innan kursdatum. Kommande utbildning är 26&26aug, 13&14okt, 24&25nov.

ADR repetition styckegods

Kommande utbildning är 26&26aug, 13&14okt, 24&25nov.

Grund och Rep. Klass 1 (explosivt)

Kommande utbildning är 2sep, 21okt, 2dec.

Grund Tank

Ej något inplanerat datum utan kursdatum sätts in vid visat intresse.

Rep. Tank

Ej något inplanerat datum utan kursdatum sätts in vid visat intresse.

Grund & Rep. Klass 7

Ej något inplanerat datum utan kursdatum sätts in vid visat intresse.

1.3 utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning.Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.Vi har ingen sådan kurs planerad i dagsläget men är du intresserad ta kontakt med oss via mail utbildning@crj.se eller telefon 0340-69 69 20.

ADR Grund Styckegods | 25&26 aug Halmstad
Företag
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Adress
Postnr
Ort
E-post
Mobilnummer
Skicka

C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se