transp
TRANSP


Kort beskrivning om företaget

C-R Johanssons åkeri grundades 31 december 1959 och ägs sedan 5 december 2017 av GDL Transport AB.

Företaget är kvalitetssäkrat enligt FR2000

Vi bedriver åkerirörelse och utför transporter i Sverige och utomlands.
Vi har även uthyrning av lager och containers.

Vi bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet. Dels genom gymnasieutbildningen transportteknik och dels genom vår trafikskola för tung trafik.

Anställda: cirka 130 personer

Bilpark: cirka 100 lastbilar

Omsättning: cirka 160 MSEK

Affärsidé 

Åkeriet
”Vår affärsidé är att transportera och lagra styckegods, livsmedel och containers i främst Västsverige men även i utlandet med en hög kundservice och ett miljötänkande tillvägagångssätt.
 
Våra strategiska kundsegment är lokala kunder i Varberg, Halmstad och Jönköping samt livsmedelsproducenter/grossister och postaktörer.
 
Åkeriet ser alltid till att lösa kundens transportbehov genom att vara lyhörd för kundens utmaningar och erbjuda kundanpassade transportlösningar som ligger i framkant med nya innovativa transportlösningar.Detta optimerar kundens varuflöden och minskar deras transportkostnader.”

Utbildningen
”C-RJohanssons Åkeri AB erbjuder utbildningar inom körkortsutbildning C & CE, Heavy Eco-Driving, farligt gods, arbete på väg, YKB, kranförarutbildning, truckförarutbildning samt gymnasieutbildning för fordonsprogrammet i Varberg och Falkenberg.
 
Vi riktar oss till både privatpersoner och företag lokaliserade på västkusten som är verksamma inom motortransport och lager.
 
Genomatt erbjuda kunden en helhetslösning för deras utbildningsbehov samt hålla en hög servicegrad genom utbildade lärare, uppdaterat kursmaterial och ett flexibelt bemötande säkerställer vi god kundnöjdhet.”

Utmärkelse

2009 blev C-R Johansson Årets Företagare i Varberg
Motivering var:

" En annorlunda företagare med ett stort nätverk, som ser möjlighet i allt. Dessutom verkar han i en mycket konkurrensutsatt bransch.
Genom sin framåtanda, kreativitet och mod är han en utomordentlig ambassadör för entreprenörskap, som är en viktig grundsten för välstånd och utveckling."C-R Johanssons Åkeri AB | Stormhallsvägen 10, Box 1194, 43216 Varberg | Tfn: 0340-69 69 00 | Fax: 0340-69 69 29 | E-post: Info@crj.se